צילום

המצלמה באשר היא, מהווה את הקשר הראשוני בין המציאות לביני.

עיבוד התמונה מאפשר לי לעבור מהעולם הגלוי אל הנסתר ולהיפך.

הדמיון הינו האמצעי המגשר בין המקור לתוצאה הסופית.

צרו קשר

כל העבודות חתומות וממוספרות.
כל העבודות ניתנות לרכישה.
צרו קשר


אנחנו – us
שחור לבן – B&W
צילום בתנועה – Paning

טבע – Nature
השתקפות – Reflection
מופשט – Abstract

צילור – PHTOPAINTING
Contact Us

All the works are signed and numbered.

All the works are availible for sale.

 Contact

Photography
The camera is the primal contact between  reality and myself.
 
Interprinting the photo allows me to move   from the real world to the hidden one and back.
 
Imagination conects the original to the final photo.